Home » ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵਿਤਾਵਾਂ » ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਵਿਤਾ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਵਿਤਾ

by Dr. Hari Singh Jachak
Guru's Lal Kavita

ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਵਿਤਾ

ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ

ਡੀਕ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਤਿੰਨੋਂ, ਗਏ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਪੀ ਸੀ ਉਹ।

ਪੂੰਜੀ ਪਾਵਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲਾ ਲੇਖੇ, ਅੱਲੇ ਜਖ਼ਮ ਗਏ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀਅ ਸੀ ਉਹ।

ਕੋਈ ਕਲਮ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੀ ਇਨਸਾਨ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ ਉਹ।

ਪਰਗਟ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਸ ਤੋਂ, ਬੀਜ ਗਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬੀਅ ਸੀ ਉਹ।